top of page

Už „įvesk.lt“ mokate tiek, kiek įkeliate dokumentų per mėnesį. Dokumento kaina apskaičiuojama pagal įkeltų dokumentų kiekį per mėnesį pagal laiptų kainodarą:

0-250 dok.

Dokumento kaina

0,30 €
1001-1500 dok.

Dokumento kaina

0,255 €
3k - 6k dok.

Dokumento kaina

0,21 €
251-500 dok.

Dokumento kaina

0,285 €
1501-2000 dok.

Dokumento kaina

0,24 €
6k - 10k dok.

Dokumento kaina

0,195 €
501-1000 dok.

Dokumento kaina

0,27 €
2k - 3k dok.

Dokumento kaina

0,225 €
>10k dok.

Dokumento kaina

0,18 €

NEAPMOKESTINAME Jūsų už:

  • Dublius - pasikartojantys dokumentai. Jei tą patį dokumentą įkelsite kelis kartus, bus apmokestinamas tik vieną kartą;

  • Ne sąskaitas - jei įkelsite dokumentą, kuris nėra sąskaita faktūra, toks dokumentas bus atmestas su komentaru ir neapmokestinamas;

  • Neįskaitomas sąskaitas - jei sąskaitoje neįskaitoma suma, tiekėjas, gavėjas ir t.t. toks dokumentas bus atmestas su komentaru kas neįskaitoma ir Jūsų neapmokestinsime;

  • Vartotojus - galite turėti tiek vartotojų, kiek Jums reikia ir papildomai jie nieko nekainuoja;

 

Sąskaitą už paslaugas išrašome mėnesio paskutinę dieną už visus apdorotus dokumentus.

„įvesk.lt“ kaina ir apmokėjimo sąlygos

Image by Sharon McCutcheon

Pirmos 50 sąskaitų NEMOKAMAI!

Susipažinkite su „įvesk.lt“ privalumais patys NEMOKAMAI ir greitai.

bottom of page